Навчальний процес

         

 

ПРЕДМЕТОМ   ДІЯЛЬНОСТІ   ЗАКЛАДУ  Є:

 

 

- формування творчої особистості дитини ;

 

- розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників ;

 

- забезпечення повноцінного розвитку дитини ,

 

формування його фізичного , соціально-психологічного

 

потенціалу.

 

 

 

 

Виходячи з вищевикладеного, педагогічний колектив у

 

2019– 2020 навчальному році визначив для себе такі

 

пріоритетні напрямки :

 

 

1.     Розвиток творчого потенціалу дітей у

 

зображувальній діяльності засобами

 

нетрадиційного малювання.

 

 

2.    Модернізація освітнього процесу у дитячому

 

закладі в умовах інтегрованого навчання.

 

 

3.    Режисерська гра як вид самодіяльної гри дітей

 

дошкільного віку.

 

 

 

1.Педагоги групи №1 впроваджують в

 

практику роботи матеріали Технології

 

саморозвитку М.Монтесорі

 

 

 

2.Впровадження в навчально-виховний

 

процес  матеріалів системи навчальної

 

практично-пошукової роботи з дітьми 

 

за  технологією «Довкілля» О.Семенців взяли

 

педагоги групи № 2 

           

 

 

 

Педагоги групи № 3  впроваджують в

 

практику роботи

 

технології фізичного виховання дітей

 

М.Єфименка  та інші нетрадиційні  методики

 

оздоровлення дошкільників.

 

 

 

 

Елементи авторської програми Калуської Л.В. "Народні ремесла"

 

впроваджують вихователі групи № 4